Lou Marinoff revine la Timișoara

Va reveni la Timisoara in luna mai 2020 practicianul Lou Marinoff, și va sustine 2 cursuri de formare APPA pentru doua specializari diferite, respectiv facilitarea de grup prin dialogul socratic și dilema training pentru consultanta in organizatii. Detalii asupra celor 2 programe, la adresa https://appa.edu/programs/ unde sepot face rezervari in conditiile anuntate, avand in vedere că locurile sunt limitate, situatie in care vor fi acceptate cererile in ordinea inscrierii online.
Este o oportunitate sa avem aceste formari in România, pentru obtinerea unei specializari recunoscute international.

Eveniment la Academia Română – filiala Timișoara. Invitat Lou Marinoff, filosof și practician american.

Eveniment la Academia Română – filiala Timișoara. Invitat Lou Marinoff, filosof și practician american.

În data de 22 aprilie la orele 17,00  invitatul Marinoff va prezenta conferinta cu tema „Despre practicile filosofice in lume”, eveniment găzduit în Aula Academiei Române filiala Timisoara, organizat în parteneriat de UVT, CRIFST și APCFE.

CONSILIEREA FILOSOFICĂ ȘI ETICĂ. Reflecții și practici în România.

Volumul este un proiect derulat de Asociația APCFE ai căror membrii au participat cu lucrări despre tematica practicilor filosofice, ca premise ale implementării consilierii filosofice si de etică în România. Tematicile ce au fost prezentate în acest volum sunt opțiuni care pot sta la baza formării unor specialiști în consilierea…

Consilierea filosofică, de la practică la profesie

“Consilierea filosofică, de la practică la profesie are în primul rînd meritul de a realiza o foarte bună introducere în practica și consilierea filosofică, lămurindu-ne asupra demersului specific și asupra relației consilierii filosofice cu filosofia academică. O parte importantă este destinată prezentării teoretice a principalelor modele de consiliere filosofică aplicate de…

Ghidul Filosofului Practician

Ghidul filosofului practician este un adaos binevenit la literatura încă restrânsă, dar în creștere, privitoare la practica filosofică. El se adresează tuturor celor care aplică sau care ar dori să aplice filozofia ca activitate profesională disciplinată în afara mediului academic. Cartea oferă un bilanț excelent al dezvoltării practicii filosofice, al destinației…

Meditația filosofică – instrument în consilierea filosofică

Volumul readuce în atenția practicienilor interesați, conceptul antic de meditație, acesta fiind un instrument important ce poate fi folosit în cadrul noilor practici filosofice, îndeosebi în noul domeniu aplicat, consilierea filosofică.  Lucrarea propune două exerciții ce pot fi testate individual, ca un prim experiment mental ce poate fi făcut de…

Comunicare și consiliere filosofică

Autor: Sandu Frunză, profesor universitar, doctor în filosofie, membru APCFE. Dezvoltarea consilierii filosofice este o consecință a complexității realității adusă de lumea construită pe comunicare. Comunicarea reclamă tot atîta filosofie cîtă tehnologie este implicată în dezvoltarea ei. Creșterea în vizibilitate a consilierii filosofice este un rezultat direct al creșterii în…