• Prin program post universitar de specializare în consilierea filosofică

 

  • Prin programe de formare și pregătire profesională certificate și agreate de Asociație pentru accesul într-una din specializările consilierii filosofice