Practica filosofică în perioade de criză

Prezentul volum cuprinde comunicări și eseuri realizate în cadrul unui proiect de cercetare realizat de membrii ai Asociației Profesionale a Consilierilor Filosofici și de Etică din România, având următorul cuprins: Introducere – Vasile Hațegan (editor)            Indentitatea-în-relație în vremuri de izolare. Provocări ale facilitării în filosofia cu comunitățile – Florin Lobonț…

Forme ale comunicării în practica filosofică

Forme ale comunicării în practica filosofică

Volumul este structurat pe mai multe părți, rezultate din legăturile interdisciplinare ale practicii filosofice cu domeniul comunicării,  fapt ce reflectă abordări complexe, cum ar fi: Comunicare și consiliere filosofică; Dialogul, instrument și formă de comunicare în practica filosofică; Alte domenii ale practicii filosofice bazate pe forme ale comunicării; Economie, comunicare…

Consilierea filosofică în organizații

Volumul are o abordare editorială și de cercetare aparte, în sensul în care am restrâns aria de prezentare asupra unui singur domeniu de practică a filosofiei și eticii, arătând modalități de aplicare a acestor practici în domeniul specific organizațiilor, reprezentate atât de companiile specifice mediului de afaceri dar și de…

CONSILIEREA FILOSOFICĂ ȘI ETICĂ. Reflecții și practici în România.

Volumul este un proiect derulat de Asociația APCFE ai căror membrii au participat cu lucrări despre tematica practicilor filosofice, ca premise ale implementării consilierii filosofice si de etică în România. Tematicile ce au fost prezentate în acest volum sunt opțiuni care pot sta la baza formării unor specialiști în consilierea…

Consilierea filosofică, de la practică la profesie

“Consilierea filosofică, de la practică la profesie are în primul rînd meritul de a realiza o foarte bună introducere în practica și consilierea filosofică, lămurindu-ne asupra demersului specific și asupra relației consilierii filosofice cu filosofia academică. O parte importantă este destinată prezentării teoretice a principalelor modele de consiliere filosofică aplicate de…

Ghidul Filosofului Practician

Ghidul filosofului practician este un adaos binevenit la literatura încă restrânsă, dar în creștere, privitoare la practica filosofică. El se adresează tuturor celor care aplică sau care ar dori să aplice filozofia ca activitate profesională disciplinată în afara mediului academic. Cartea oferă un bilanț excelent al dezvoltării practicii filosofice, al destinației…

Meditația filosofică – instrument în consilierea filosofică

Volumul readuce în atenția practicienilor interesați, conceptul antic de meditație, acesta fiind un instrument important ce poate fi folosit în cadrul noilor practici filosofice, îndeosebi în noul domeniu aplicat, consilierea filosofică.  Lucrarea propune două exerciții ce pot fi testate individual, ca un prim experiment mental ce poate fi făcut de…