ASOCIAȚIA PROFESIONALĂ A CONSILIERILOR FILOSOFICI SI DE ETICĂ –

îsi propune următoarele obiective:

– formarea profesională a consilierului filosofic și de etică, ca o ocupatie distincta, in domeniul consultantei și consilierii filosofice la nivel individual, de grup sau organizational,

– preocuparea pentru atragerea de noi membri, in special specialişti în domeniul consilierii si practicienilor in filosofie

– sustinerea si apărarea interesele legitime ale consilierilor filosofici si de etică.

– informarea publică asupra dezideratelor consilierilor filosofici si de etică.

– Propunerea de masuri pentru intarirea si dezvoltarea unor noi profesii, de consilier filosofic si consilier de etică;

– dezvoltarea unor parteneriate in scopul derularii unor proiecte, pentru atingerea scopului asociatiei si pentru promovarea si intarirea profesiei de consilier filosofic si de etică

– sa contribuie la dezvoltarea personala si profesionala a consilierilor filosofici si de etică si la recunoasterea statutului acestora pe plan national si international

– cresterea nivelului de calificare si de formare profesională a consilierilor filosofici si de etică, prin organizarea de parteneriate cu societăti de formare agreate, pentru desfăsurarea unor programe de formare initială sau de pregătire continuă,

– certificarea fiecărui membru, prin echivalarea competentelor profesionale dobândite de acesta, in oricare din formele de pregătire sau formare agreate de asociatie.

– menținerea unor standarde de formare conforme cu alte asociații de profil, internaționale.

– Încurajează și susține activitățile de practică în domeniu, a modului de practicare a ocupației de consilier filosofic sau de etică, de către fiecare membru al asociației, cu respectarea unui cod deontologic si de etică, emis și aprobat de asociație.

– promovarea în rândul membrilor codul deontologic si de etică, atât la înscrierea în asociație cât si pe parcursul derulării activității.

– dezvoltă si distribuie cunostinșe de specialitate

– sprijină cercetarea în domeniul filosofiei aplicate;

– dezvoltarea unor legaturi cu organizatiile similare din strainatate prin schimb de informatii si publicatii, schimb de experiență si transfer de cunoştinţe, prin afiliere sau alte cai de colaborare.

– acționarea pentru sensibilizarea autorităţilor, organizaţiilor, sau a persoanelor juridice private, cât şi a cetăţenilor asupra problematicii particulare legate de domeniul  si ocupatia de consilier filosofic si de etică

– organizarea unor manifestări ştiinţifice privind studierea şi dezbaterea problemelor teoretice şi practice privind aplicarea si dezvoltarea ocupatiei  de consilier filosofic si de etică

– organizarea unor conferinţe, congrese, colocvii, seminarii, cu caracter intern și internaţional, cu tematici din domeniul de activitate;

– organizarea unor stagii de perfecţionare profesională a membrilor săi în ţară şi în străinătate;

– elaborarea unor studii şi lucrări de cercetare de profil;

– editarea unor publicaţii de specialitate, lucrări de sinteză, studii documentare, din domeniul său de activitate, în publicații proprii sau alte publicaţii agreate.