Volumul este un proiect derulat de Asociația APCFE ai căror membrii au participat cu lucrări despre tematica practicilor filosofice, ca premise ale implementării consilierii filosofice si de etică în România. Tematicile ce au fost prezentate în acest volum sunt opțiuni care pot sta la baza formării unor specialiști în consilierea filosofică, ca parte a practicii filosofice ce poate fi exercitată în primul rând de filosofii interesați a aduce filosofia în folosul oamenilor, culegerea acestor texte fiind făcută și pentru a încuraja absolvenții cu studii în filosofie dar și practicieni, de a dobândi abilități practice specifice noii specializări, cea a consilierului filosofic și de etică.Acest demers editorial se înscrie cu succes în preocupările deja manifestate de practicieni ai filosofiei din alte țări ale lumii, cu care pot fi demarate colaborări în viitor pe diverse planuri: de la recunoașterea reciprocă a programelor de formare, până la participarea membrilor asociațiilor profesionale la evenimente comune, reciproc avantajoase, care să genereze un plus de cunoaștere, generat de noile domenii de aplicare ce urmează a fi explorate în viitor de practicienii din întreaga lume. Privind cu încredere spre viitor, apreciem că acest volum este doar un început al unor preocupări ale celor care înțeleg, iubesc și practică filosofia pentru sine dar și pentru alții.