Asociația profesională a consilierilor filosofici și de etică – APCFE, este o asociație constituită în baza Ordonanței nr. 26/2000 fiind înregistrată la poziția nr. 20/2017 în Registrul Special pentru asociații aflat la grefa Judecătoriei Timișoara.

Asociația este reprezentată de Consiliul Director, prin:

– Vasile Hațegan, doctor în filosofie, Președinte

– Florin Lobonț, profesor universitar doctor, Vicepreședinte

– Ionuț Mladin, doctor în filosofie, Secretar

Scopul asociaţiei este de a sprijini activitatea specialiştilor în domeniul consilierii filosofice și de etică, a practicienilor din acest domeniu, în conformitate cu obiectivele declarate în Statut.

Asociația susţine şi promovează dezvoltarea consultantei și consilierii in domeniul filosofiei si eticii aplicate ca și ocupații distincte, urmând a iniţia şi propune proiecte şi programe privind aplicarea  în practică a filosofiei, acordarea de asistenţă specialiștilor în domeniu şi realizarea materialor educaţionale necesare pregătirii acestora.

Asociatia îşi propune să reprezinte pe specialistii formati in baza unui program de pregătire în domeniul consilierii filosofice care aderă la statutul asociatiei, urmărind promovarea şi practicarea filosofiei și eticii, în toate formele de practică,  într-o manieră responsabilă.

Membrii asociației, odată cu cererea de adeziune, vor fi de acord cu obiectivul declarat al organizației și cu standardele de practică și de etică anunțate și aprobate de adunarea general a asociației .

Accesul în cadrul Asociației profesionale se poate face la îndeplinirea uneia din condițiile următoare:

  • Absolvenții unui program universitar de specializare în consilierea filosofică;
  • Deținătorul unui titlu de doctor în filosofie, care a publicat anterior un material (articol științific) despre tematica practicii filosofice, a consilierii filosofice sau etică aplicată. poate deveni membru susținător.