Ce înseamnă să fiu cu adevărat eu însumi?

Henry Bergson

Marcus Aurelius

Jean-Jacques Rousseau

Jean-Paul Sartre

Notă / Copyright note: Materialul din această secțiune provine din portalul PHILO-PRACTICE AGORA cu acordul expres al fondatorilor / The materials from this section are taken from the PHILO-PRACTICE AGORA with the express consent of the founders.