Ce înseamnă să întâlnești o altă persoană?

JOSE ORTEGA Y GASSET

MARTIN BUBER

EMMANUEL LEVINAS

GABRIEL MARCEL

MAX PICARD

De reflectat: Ce înseamnă să întâlnești pe cineva?

Sunt singur(ă) în cameră. În cameră se află o masă, două scaune și un tablou pe perete – însă aceste obiecte nu îmi întrerup singurătatea. Sunt singur(ă) chiar dacă sunt înconjurat(ă) de aceste obiecte. Sunt doar eu și nimic mai mult.

Deodată, intră cineva în cameră și nu mai sunt singur(ă). Acum mă simt altfel.

Ce s-a întâmplat? Ce mi-a făcut acest “cineva”, ce nici masa, nici scaunele și nici tabloul nu au putut să provoace în mine? M-a schimbat în vreun fel?

Acum sunt împreună cu cineva, iar prezența acestuia îmi aduce noi posibilități: putem glumi împreună, pot să mă lupt, pot fi gelos/ geloasă, pot fi empatic(ă), pot fi rușinat(ă), pot fi iubito(a)r(e). Ce înseamnă acest “cineva”?

Notă / Copyright note: Materialul din această secțiune provine din portalul PHILO-PRACTICE AGORA cu acordul expres al fondatorilor / The materials from this section are taken from the PHILO-PRACTICE AGORA with the express consent of the founders.